AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2022" araştırması sonuçlarından derlediği bilgiye göre, bilgi ve iletişim sektöründeki firmaların toplam varlıkları 2013-2022 döneminde artış trendini sürdürdü.

Firmaların aktiflerinin toplamı 2013'te 115 milyar 381 milyon lira iken, bu rakam 2016'da 167 milyar 602 milyon liraya, 2019'da 234 milyar 412 milyon liraya ve 2022'de ise 596 milyar 68 milyon liraya ulaştı.

Böylece firmaların söz konusu varlıkları 10 yıllık dönemde yaklaşık yüzde 417 artarak 5 katına çıkmış oldu.

AR-GE harcamaları 25 katına çıktı

Bilgi ve iletişim sektöründe söz konusu dönemde AR-GE yatırımlarına yapılan harcama önemli ölçüde arttı. 2013'te 898 milyon lira seviyesinde olan söz konusu harcamalar geçen yıl sonu itibarıyla yaklaşık 25 katına çıkarak 22 milyar 595 milyon liraya yükseldi.

Öte yandan firmaların bu dönemde brüt satışları da 66 milyar 597 milyon liradan 471 milyar 227 milyon liraya çıktı. Firmalar tarafından yurt içine yapılan satışlar 62 milyar 465 milyon liradan, 387 milyar 924 milyon liraya, yurt dışı satışlar da 3 milyar 343 milyon liradan 75 milyar 75 milyon liraya ulaştı.

TSKB, Türkiye'nin sürdürülebilirlik hedeflerine katkı için Türkiye Yeşil Fonu'nu kuruyor TSKB, Türkiye'nin sürdürülebilirlik hedeflerine katkı için Türkiye Yeşil Fonu'nu kuruyor

Ayrıca brüt satışlar altındaki "diğer gelirler" kalemi ise aynı dönemde 788 milyon 543 liradan 8 milyar 228 milyon liraya yükseldi.

2013-2022 döneminde bilgi ve iletişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların aktif varlıkları, diğer gelirleri, AR-GE harcamaları ve brüt satışları (bin lira) şöyle:

Bilgi ve iletişim sektörü 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aktif (varlıklar) toplamı 115.380.696 123.912.843 147.038.325 167.601.944 185.161.093 207.574.364 234.412.495 279.224.362 385.334.673 596.067.799
Brüt satışlar 66.596.820 72.520.502 83.351.610 95.680.926 115.060.173 137.386.853 162.132.779 202.390.179 281.232.678 471.227.315
Diğer gelirler 788.543 952.741 1.272.499 1.432.350 1.610.630 1.438.565 1.490.677 2.056.790 3.438.684 8.228.023
Yurt içi satışlar 62.465.071 67.520.289 77.278.934 89.149.288 106.451.535 125.345.861 144.982.589 180.320.556 242.695.313 387.924.451
Yurt dışı satışlar 3.343.207 4.047.472 4.800.177 5.099.288 6.998.008 10.602.427 15.659.513 20.012.833 35.098.682 75.074.841
Araştırma ve geliştirme giderleri 898.430 1.267.914 1.767.314 2.324.887 3.411.234 4.635.764 6.437.159 9.267.536 13.301.649 22.594.674

AA

Kaynak: aa